Avancerad sökning syntax

Boken Sökning stöder följande avancerad syntax i inmatningsfältet för att söka i böcker. Det enklaste detta kan använda Avancerad sökning användas.

Funktionerna hos den Avancerad sökning kan men användas direkt i sökrutan av den beskrivna här Avancerad sökning syntax kommer att användas. Den Avancerad sökning syntax kan användas även när du laddar upp genom att söka efter registrerade användare.

Den Avancerad sökning syntax består alltid av en så kallad Verbet", som är prefixet med söktermen och av denna":"(Kolon) avskiljs. Sökningar som author:brown Efter alla böcker med författaren till "brown" (övre- och gement ignoreras generellt). Att Verbet är "författaren" i det här fallet söktermen "brown"

Sökord med specialtecken (exempelvis utrymme, kolon, etc) bör eftersträvas, så måste detta sökord av enkla eller dubbla citattecken ' eller " utformas. Detta synkroniseringstecken uppstå i söktermen själv, så de måste upprepas i söktermen. Detta gäller alla Verb, inte bara för author, visas här som ett exempel.

 Exempel på specialtecken:

Som stöds Verb

Efter Verb används i den Avancerad sökning syntax stöder:

Här hjälptext har inte answerd din fråga? Ta gärna en titt den Vanliga frågor.

Vänligen ge oss feedback...

Den här hjälp text answerd min fråga...

fullt ut.
Lite.
inte.

Kommentera / öppen fråga: